Prijava
 

INFORMACIJE O PREKLICU

Potrošniki lahko v smislu zakona o varstvu potrošnikov (KSchG) svojo pogodbeno izjavo prekli ejo v skladu s 5e. Ä lenom KSchG v okviru zakonskih rokov – trenutno to znaša sedem delovnih dni, pri Ä emer sobota ne šteje kot delovni dan – brez navedbe razlogov v pisni obliki (npr. pismo, sporo ilo po telefaksu, e-pošta) ali – Ä e jim je bila stvar izro ena pred potekom roka – tako, da stvar pošljejo nazaj. Rok za ne te i z dnem prispetja blaga pri prejemniku (pri ponavljajoÄ ih se dobavah istovrstnega blaga s prispetjem prve delne dobave). Ob neizpolnjevanju obveznosti obveš anja v skladu s 1. in 2. odstavkom 5d. Ä lena zakona o varstvu potrošnikov KSchG znaša rok za odstop tri mesece od prispetja blaga k potrošniku. ÄŒe so bile v tem obdobju informacije naknadno posredovane, znaša rok sedem delovnih dni od trenutka naknadnega posredovanja informacij. Za spoštovanje odstopnega roka zadoš a, da je odstopna izjava pravo asno poslana.

Velja avstrijsko pravo ob izklju itvi Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in kolizijskih norm avstrijskega in evropskega mednarodnega zasebnega prava. ÄŒe je kupec potrošnik v smislu predpisov o varstvu potrošnikov na sedežu kupca, so obvezujo i tozadevni predpisi o varstvu potrošnikov nespremenjeno veljavni.

 
Preklic se pošlje na naslov:
LavaVitae GmbH 
Kleinsattelstrasse 2/1
9500 Villach
Avstrija
E-naslov: support@lavavitae.com
 
Prosimo, da izdelke pošljete nazaj na naslov:
LavaVitae GmbH
Brennersee 232
6156 Gries am Brenner
Avstrija

 

 

  Da bi vam omogočili prijetno uporabniško izkušnjo, na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Z nadaljnjo uporabo naše spletne strani podajate soglasje k uporabi piškotkov.  OK