Menu
Użytkownik
 

Pouczenie o odstąpieniu

Na podstawie § 5e ustawy o ochronie konsumentów (KSchG), konsument ma prawo do zwrotu zamówienia bez podania przyczyny w formie pisemnej (np. listownie, faksem lub za pomocą wiadomości e-mail) w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania towaru poprzez odesłanie go, przy czym sobota nie jest uważana za dzień roboczy. Okres rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru do odbiorcy (termin ten jest powtarzającąsię datą liczoną od dnia pierwszej dostawy częściowej). Niewypełnienie obowiązku poinformowania zgodnie z § 5 D Abs 1 i 2 KSchG wprowadza trzymiesięczny okres odstąpienia od umowy rozpoczynający się od daty otrzymania towaru przez konsumenta. Jeżeli informacje o rezygnacji z zamówienia zostaną przekazane w ciągu tego okresu, ponownie ma zastosowanie pierwotny okres zwrotu w ciągu siedmiu dni roboczych od daty przekazania tych informacji. Aby zachować wystarczający termin odstąpienia od umowy kupna, należy w wyznaczonym terminie przesłać oświadczenie o rezygnacji z zamówienia.


Austriackie prawo nie podlega prawu sprzedaży ONZ, dlatego zastosowanie ma austriackie i europejskie prywatne prawo międzynarodowe. Jeśli klient jest konsumentem w rozumieniu przepisów o ochronie konsumenta w miejscu pobytu klienta, obowiązujące go przepisy w zakresie ochrony konsumentów pozostają nienaruszone.

 
Odwołanie należy przesyłać na poniższy adres:
LavaVitae GmbH 
Kleinsattelstraße 2/1
9500 Villach
Austria
E-Mail: support@lavavitae.com
 
Prosimy o odsyłkę produktu na podany adres:
LavaVitae GmbH
Brennersee 232
6156 Gries am Brenner
Austria

  W celu optymalizacji naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej zostanie potraktowane jako zgoda na wykorzystywanie plików cookies.  OK