Menu
Użytkownik
 

Informacja dotycząca ochrony danych

Niniejsza strona internetowa, powiązany z nią sklep internetowy oraz zapytania dotyczące pomocy i biuletyn administrowane są przez firmę LavaVitae GmbH, FN 394677h, Kleinsattelstrasse 2/1, 9500 Villach (zwaną dalej w skrócie „my” lub „nam”). W niniejszej informacji opisujemy, w jaki sposób przetwarzane są w związku z tym Państwa dane osobowe. Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych jest firma LavaVitae GmbH, FN 394677h, Kleinsattelstrasse 2/1, 9500 Villach, Austria.

W każdej chwili możemy zmienić niniejszą informację dotyczącą ochrony danych, publikując na tej stronie internetowej aktualną wersję.

 

Strona internetowa

W przypadku korzystania z naszej strony tylko do celów informacyjnych, czyli bez rejestrowania się lub przekazywania nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe (patrz niżej), które są przekazywane do naszego serwera przez przeglądarkę. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, zbieramy poniższe dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę internetową oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:
- adres IP komputera wysyłającego zapytanie
- data i godzina dostępu
- nazwa i URL pobranego pliku
- strona internetowa, z której nastąpił dostęp (Referrer-URL)
- używana przeglądarka i ewent. system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy usług dostępu

Podstawę prawną stanowi § 96 ust. 3 austriackiej ustawy telekomunikacyjnej (niem. TKG) i nasz uzasadniony interes, polegający na osiągnięciu opisanych wyżej celów.

Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Chodzi tu o niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym przy pomocy przeglądarki. Nie wyrządzają one żadnej szkody.

Wykorzystujemy pliki cookie, aby stworzyć ofertę przyjazną dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, aż zostaną przez Państwa usunięte. Umożliwiają nam one ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej przy kolejnej wizycie.

Jeśli sobie Państwo tego nie życzą, istnieje możliwość wprowadzenia ustawień w przeglądarce, aby informowała Państwa o wstawianiu plików cookie. Dzięki temu będą Państwo mogli akceptować je tylko w poszczególnych przypadkach.

W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

 

Analiza internetowa

Na naszej stronie internetowej stosujemy Clicky, usługę analizy stron internetowych firmy Clicky, Roxr Software Ltd., 10883 SE Main St #201, Milwaukie, OR, 97222, USA ("Clicky")  Clicky  wykorzystuje tzw. „cookie”, pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat użytkowania tej strony są z reguły przesyłane na serwer firmy Clicky, znajdujący się w Stanach Zjednoczonych i tam są zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w szczególnych przypadkach Państwa pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Clicky w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Clicky wykorzystuje zebrane informacje w celu dokonania analizy korzystania przez Państwa z tej witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.

Państwa adres IP, pobrany z przeglądarki w ramach funkcji Clicky , nie zostanie powiązany z innymi danymi pobranymi przez Clicky.

Mogą Państwa zrezygnować z zapisywania plików cookie poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki; jednak zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo także zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Clicky danych na temat użytkowania witryny (wraz z adresem IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.Clicky.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się na stronie https://clicky.com/optout. i https://clicky.com/terms/privacy.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Clicky  z rozszerzeniem "Anonymize IP". Dzięki temu adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co umożliwia wykluczenie odniesienia do osoby. Jeśli w związku z zebranymi danymi wystąpi odniesienie do osoby, zostanie ono natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Wykorzystujemy Clicky , aby móc analizować i regularnie poprawiać korzystanie z naszej strony internetowej. Za pomocą uzyskanych statystyk możemy doskonalić naszą ofertę i sprawiać, by była bardziej interesująca dla Państwa jako użytkowników. Dla szczególnych przypadków, w których dane przesyłane są do USA, firma Clicky podlega amerykańsko-europejskiej umowie w sprawie ochrony danych "Privacy Shield", https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008SncAAE. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych § 96 ust. 3 austriackiej ustawy telekomunikacyjnej (niem. TKG) oraz Państwa zgody i naszego uzasadnionego interesu. Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość analizowania i regularnego udoskonalania korzystania z naszej strony internetowej. Za pomocą uzyskanych statystyk możemy doskonalić naszą ofertę i sprawiać, by była bardziej interesująca dla Państwa jako użytkowników. Dane użytkowników przechowywane są przez okres 26 miesięcy.

 

Sklep internetowy

Informujemy, że w celu uproszczenia procesu zakupów i późniejszej realizacji umowy przez operatora sklepu internetowego w ramach plików cookie zapisywane są dane IP właściciela połączenia, jak również nazwisko, adres, informacje dotyczące płatności kupującego, identyfikator partnerski rekomendującego.

Ponadto w celu realizacji umowy zapisywane są u nas także następujące dane: treść zamówienia, dane do faktury, data urodzenia, numer telefonu, NIP-UE, nazwa użytkownika i hasło. Udostępnione przez Państwa dane są konieczne do realizacji umowy lub wykonania działań przed zawarciem umowy. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. Ewentualnie dane wykorzystujemy także w celu skontaktowania się z Państwem w ramach wykonania umowy. Dane są przekazywane instytucjom bankowym/dostawcom usług płatniczych przeprowadzającym transakcje w celu odpisania z konta/zapłaty ceny zakupu, przedsiębiorstwu realizującemu wysyłkę na nasze zlecenie w celu dostawy towaru, naszym doradcom podatkowym w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa podatkowego, niezbędnym innym doradcom w celu wykonania naszych roszczeń i praw oraz organom urzędowym w ramach zobowiązań prawnych (np. organom finansowym, sądom itd.). Ponadto dane przekazywane są rekomendującemu (partnerowi biznesowemu) w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy.

Po przerwaniu procesu zakupów zapisane u nas dane są usuwane. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe wynikające ze stosunku umownego są zapisywane do upływu okresów przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa (austr. ustawa telekomunikacyjna – TKG, federalny kodeks podatkowy – BAO, austr. kodeks przedsiębiorców – UGB) oraz w celu realizacji umowy i w naszym uzasadnionym interesie polegającym na dochodzeniu i odpieraniu roszczeń i praw (interesy prawne).

 

Pytania dotyczące pomocy

W przypadku skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej lub e-mailem podane przez Państwa dane zapisywane są u nas na okres sześciu miesięcy w celu odpowiedzi na zapytanie i na wypadek kolejnych pytań. Jeśli pytania zadawane są nam przez klientów lub partnerów umownych, zapisywane są one do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja działań umownych i przedumownych oraz nasz uzasadniony interes polegający na tym, aby jak najlepiej odpowiedzieć na pytania oraz móc i chcieć zyskać w ten sposób kolejnych klientów (interesy gospodarcze). Ponadto niektóre pytania i odpowiedzi na nie są nam potrzebne do późniejszych spraw urzędowych i procesów sądowych (interes prawny).

Państwa dane osobowe są przekazywane wybranemu przez nas usługodawcy IT.

Niektórzy z wymienionych odbiorców znajdują się poza terytorium Państwa kraju lub przetwarzają tam Państwa dane osobowe. Poziom ochrony danych w innych krajach nie odpowiada w pewnych okolicznościach poziomowi obowiązującemu w Państwa kraju. Przekazujemy Państwa dane osobowe jednak tylko do krajów, dla których Komisja Europejska postanowiła, że posiadają one stosowny poziom ochrony danych, lub stosujemy środki w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy posiadają stosowny poziom ochrony danych. W tym celu zawieramy np. standardowe klauzule umowne. Są one dostępne na zapytanie pod adresem privacy@lavavitae.at.

 

Biuletyn

Za pośrednictwem naszej strony internetowej istnieje możliwość zamówienia naszego biuletynu. W tym celu potrzebujemy Państwa adresu e-mailowego oraz zgody na otrzymywanie biuletynu.

Jeśli subskrybowali Państwo biuletyn, wyślemy e-mail potwierdzający z linkiem w celu potwierdzenia rejestracji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda i nasz uzasadniony interes, polegający na tym, że chcemy w dalszym ciągu oferować nasze produkty i odpowiednio je reklamować (interes gospodarczy).

Zgodę na wysyłanie biuletynu mogą Państwo w każdej chwili cofnąć i anulować otrzymywanie biuletynu. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Sprzeciw mogą Państwo wnieść, klikając link znajdujący się w każdym e-mailu z biuletynem lub wysyłając wiadomość na nasze podane niżej dane kontaktowe.

Państwa dane osobowe są przekazywane wybranemu przez nas usługodawcy IT.

Niektórzy z wymienionych odbiorców znajdują się poza terytorium Państwa kraju lub przetwarzają tam Państwa dane osobowe. Poziom ochrony danych w innych krajach nie odpowiada w pewnych okolicznościach poziomowi obowiązującemu w Państwa kraju. Przekazujemy Państwa dane osobowe jednak tylko do krajów, dla których Komisja Europejska postanowiła, że posiadają one stosowny poziom ochrony danych, lub stosujemy środki w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy posiadają stosowny poziom ochrony danych. W tym celu zawieramy np. standardowe klauzule umowne. Są one dostępne na zapytanie pod adresem privacy@lavavitae.at.

 

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo wobec nas do informacji o danych osobowych oraz do poprawienia lub usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania bądź sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

Jeśli dane osobowe przetwarzane byłyby na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili, nie naruszając zgodności z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

PRAWO SPRZECIWU

Mają Państwo prawo, ze względów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu w każdej chwili wobec przetwarzania danych dotyczących Państwa osoby, które ma miejsce na podstawie naszego uzasadnionego interesu. W przypadku skorzystania z takiego sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych. Następnie sprawdzimy to i odpowiednio zaprzestaniemy przetwarzania danych lub dostosujemy je bądź przedstawimy nasze wystarczające przyczyny przetwarzania, przeważające Państwa interesy, prawa i wolności.

Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu bezpośredniej reklamy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzana danych osobowych dotyczących Państwa osoby do celu tego typu reklamy; dotyczy to także niezbędnego profilowania, jeśli jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

 

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorczym. W Austrii jest to organ ochrony danych: Austrian Data Protection Authority, Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń, Austria, telefon: +43 1 52 152-0; e-mail: dsb@dsb.gv.at; www.dsb.gv.at.

 

Nasze dane kontaktowe:

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z nami:
LavaVitae GmbH
Kleinsattelstrasse 2/1
9500 Villach
Austria
Email: privacy@lavavitae.at

25.05.2018

  W celu optymalizacji naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej zostanie potraktowane jako zgoda na wykorzystywanie plików cookies.  OK