Stopka

LavaVitae GmbH
SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…

UID-Nr: ATU67821057
Nr ksiÄ™gowy firmy: 394677 h

SÄ…d OkrÄ™gowy: Klagenfurt am Wörthersee

Siedziba: Kleinsattelstrasse 2/1, 9500 Villach, Austria

E-mailsupport@lavavitae.com

Dane bankowe
IBAN Euro wypłata: PL62249000050000460030443051
IBAN Zloty wypłata: PL04249000050000453094799662

Alior Bank
BIC/SWIFT: ALBPPLPW

Regulacje zawodowe:
Regulacje dotyczące działalności: www.ris.bka.gv.at
Bezirkshauptmannschaft Villach

Firma LavaVitae GmbH nie bÄ™dzie odpowiadać za żadne poÅ›rednie lub bezpoÅ›rednie szkody, roszczenia odszkodowawcze, szkody skutkowe dowolnego typu i z dowolnej przyczyny, które powstanÄ… wskutek uzyskania dostÄ™pu do lub wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie, w szczególnoÅ›ci zaÅ› za możliwe zainfekowanie komputera przez wirusy komputerowe.

 

Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usÅ‚ugi Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. "Cookies", plików tekstowych, które sÄ… zapisywane na PaÅ„stwa komputerze i umożliwiajÄ… analizÄ™ wykorzystania strony internetowej. Informacje generowane przez Cookie odnoÅ›nie używania przez PaÅ„stwa tej strony (wraz z adresem IP) sÄ… wysyÅ‚ane na serwer w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji na tej stronie, PaÅ„stwa adres IP bÄ™dzie skracany w obrÄ™bie paÅ„stw czÅ‚onkowskich UE lub w innych krajach, bÄ™dÄ…cych stronami Konwencji dotyczÄ…cej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Tylko w przypadkach wyjÄ…tkowych kompletny adres IP bÄ™dzie udostÄ™pniany serwerom Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje, aby ocenić wykorzystanie strony, generować raporty odnoÅ›nie wykorzystania dla operatorów oraz Å›wiadczyć dalsze usÅ‚ugi zwiÄ…zane z używaniem Internetu. Adres IP, który jest przekazywany przez PaÅ„stwa przeglÄ…darkÄ™ w ramach Google Analytics nie bÄ™dzie Å‚Ä…czony przez Google z innymi danymi. MogÄ… PaÅ„stwo zapobiec instalacji Cookies poprzez odpowiednie ustawienie przeglÄ…darki; informujemy jednak, że wtedy nie wszystkie usÅ‚ugi na stronie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być wykorzystane. MogÄ… PaÅ„stwo także uniemożliwić rejestracjÄ™ generowanych przez Cookie danych dotyczÄ…cych użytkowania strony internetowej (wraz z adresem IP) w Google oraz powstrzymać możliwość przetwarzania tych danych przez Google, pobierajÄ…c pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) odpowiedni plugin do przeglÄ…darki i instalujÄ…c go.

SzczegóÅ‚owe informacje odnoÅ›nie ochrony danych osobowych oraz warunków użytkowania można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html wzglÄ™dnie unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Informujemy, że na tej stronie internetowej Google Analytics rozszerzono o kod „gat._anonymizeIp();“ aby umożliwić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. IP-Masking).

 

 

Design: Torbjörn Karlevid, LavaVitae GmbH
Code: opog.at - Ozim & Piber OG
Tekst: Wolfgang Hoi
​ZdjÄ™cia: Walter Szalay, Perlmutt Pictures

 

ŹródÅ‚a zdjęć strona internetowa:
© 3445128471 / shutterstock.com
© Ca Dao / shutterstock.com
© dotshock / shutterstock.com
© Wassana Mathipikhai / shutterstock.com
© La Gorda / shutterstock.com
© Pressmaster / shutterstock.com
© phloxii / shutterstock.com
© Glam / shutterstock.com
© Sergey Nivens / shutterstock.com
© Claudio Rossol / shutterstock.com
© CLIPAREA l Custom media / shutterstock.com
© Gerard Koudenburg / shutterstock.com
© Maridav / shutterstock.com
© Mona Makela / shutterstock.com
© Robert Crow / shutterstock.com
© KimPinPhotography / shutterstock.com
© Nina Buday / shutterstock.com

ŹródÅ‚a zdjęć wideo (YouTube):
© ChrisW / shutterstock.com
​© CLIPAREA l Custom media / shutterstock.com
© Avatar_023 / shutterstock.com
© Max Lindenthaler / shutterstock.com
© ittipon / shutterstock.com
© Fredy Thuerig / shutterstock.com
© Gekarl / shutterstock.com

 

  W celu optymalizacji naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej zostanie potraktowane jako zgoda na wykorzystywanie plików cookies.  OK